Regelement deelnemers herfstwedstrijden

 

                                 

( 1 )  Alleen leden van H.S.V. De “Maashoek”Steyl kunnen aan de vijverwedstrijden deelnemen,

en dienen de kosten voor deze vijverwedstrijden te betalen op de eerste dag van deelnamen.

 

( 2 )  Bij de Herfstwedstrijd is de keuze voor met welke hengel gevist wordt vrij. Dit Betekent dat er met elke soort hengel of methode gevist mag worden.

 

( 3 )   Per wedstrijd is  halve  KILO    DROOG   voer toegestaan, het gebruik of in bezit hebben van gekleurde maden is verboden.

 

 ( 4 )   Er mag gevist worden met  één hengel voorzien van een enkel tandige haak .

– Een tweede hengel mag opgetuigd klaar liggen .

– De tweede hengel mag zich beslist niet boven het water bevinden.

– Tijdens de wedstrijd is het toegestaan dat er van hengel of methode gewisseld wordt

 

 ( 5 )  De loting vindt plaats op de wedstrijddag. Er wordt ± drie uur gevist.

     – Bijeenkomst 12.45 uur loting 13.00  uur  wedstrijd  ± 14 / 17  uur

    – Het wegen en tellen word door het bestuur verricht of door het wedstrijd comité.

 

 ( 6 )   Een leefnet is bij de vijverwedstrijd verplicht.

 

 7 )  Er wordt gevist op aantal en gewicht. Alle gevangen vis word voor telling en gewicht aangeboden.

 Het hoogste gewicht per wedstrijd en het grootste aantal gevangen vis geeft voor het gewicht 1 punt, tweede plaats 2 punten enz.. Het grootste aantal gevangen vis 1 punt, tweede plaats 2 punten enz.. Na alle geviste vijverwedstrijden worden de behaalde punten van gewicht en aantal gevangen stuks vis opgeteld en de deelnemer met de minste punten wordt herfstkam - pioen. Bij een gelijk aantal punten na telling van alle geselecteerde wedstrijden geeft het aantal gevangen vis + het gewicht de doorslag. Bij afwezigheid, bij een of meerdere wedstrijden, wordt het aantal punten van die wedstrijd(en) maximaal berekend. Maximaal is het aantal deelnemers van die wedstrijd + twee. Als deze persoon zich niet afgemeld heeft.

 

( 8 )  De gevangen vis moet  levend  aangeboden  worden.

 

( 9 )  Alle REGLEMENTAIR gevangen vis VERPLICHT ter weging aan te bieden.

 

 ( 10 )  Indien men niet tijdig aanwezig kan zijn, dient men zich af te melden bij de wedstrijdleiding.

          Will Hammans 06-13281729 ; cq wedstrijdleiding.     

 

( 11)  In alle gevallen waarin dit regelement niet voorziet beslissen de wedstrijdcommissarissen of het vijverregelement

 

(12)  Mochten er zich problemen voordoen meld dit bij WiIl Hammans ; cq wedstrijdleiding.

of een der bestuursleden.

 

 

 

Met vriendelijke groeten;

Namens bestuur;

 

 

 

© Copyright Rens Houben